Özgür Masonlar Büyük Locası Bildirisi

50yillogoÖzgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği'nin) 50. yılını coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Aklın özgür ve tüm insanların kardeş olduğu sevgi dolu bir dünya özlemiyle 50. yılımız kutlu olsun.

    

Bildiriyi Oku

Kimler, Nasıl Mason Olabilir?
Aklınıza takılan soruların cevaplarını alabilirsiniz.

Masonluk Nedir?

ÖMBL


Masonluk, kendine özgü bir kuruluşu ve bir örgütlenme şekli olan sosyal içerikli bir dernektir.
Masonluk, olgunlaşmak ve yetkinleşme yolunda ilerlemek isteyenler için düşünsel ve töresel, insancı (hümanist) nitelikli bir kurumdur.
Masonluk, tüm insanların ve tüm toplumların barış ve mutluluğunu amaçlayan, bu amaç doğrultusunda benimsenmiş ilkeler üzerine kurulu, evrensel bir dünya görüşüyle bireylerin bu yolda ilerlemelerini sağlamaya çalışan bir sistemdir.
Masonluk, öncelikle akıl verilerine dayanarak ve bilimsel yöntemlerle gerçekleri araştırma yöntemi ve sanatıdır.
Masonluk, bu amaçların gerçekleştirilmesine gönül vermiş, bu doğrultudaki ilkeleri içtenlikle benimsemiş, her biri “mason” olarak anılan kişilerin topluluğudur.

Haberler

28. Şub

27.02.2017 Tarihli Kamuoyu Duyurusu

Yeni Kamuoyu Duyurusu: Asılsız haber sebebiyle "Yeni Şafak" ve "Yeni Akit" gazetelerine yollanan ihbarnameler. 
13. Şub

13.02.2017 Tarihli Kamuoyu Duyurusu

Aynı ortak amaç doğrultusunda tüm insanların barış ve mutluluğunu hedefleyen, tamamen bağımsız yasal dernek yapılanmaları içinde farklı gelişim aşamalarında çalışmalar yapan, aşağıda adları yazılı dört mason kuruluşunun yöneticileri, kamuoyunda “Mason “ sözcüğünün geneli kapsayan bir karşılık bulduğunu dikkate alarak, ortak bir açıklama yapma gereğini duymuşlardır. Derneklerimizin ya da çalışma birimlerinin, din ve politika konularında belirleyici …

Masonluğa Bakış

Uluslararası Üyelikler

ClipsasCLIPSAS

Akdeniz Mason BirliğiAkdeniz Mason Birliği

Balkan Mason BirliğiBalkan Mason Birliği