a | b

A. A. O. N. M. S. / AAONMS - 

İngilizce "Ancient and Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine" (Gizemci Türbe Soylularının Eski Arap Örgütü).

Bu ad, kısaca "Şraynerler" (Shriners) olarak anılan Şrayner Örgütü'nün adının tümüdür.

A. A. S. R. / AASR -  İngilizce "Ancient and Accepted Scottish Rite", Almanca "Alter und Angenommener Schottischer Ritus" (Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti).
Ateş - 

Isıtıcı, ısındırıcı, yakıcı ve yok edici öğe.

Eski çağlarda doğayı oluşturduğu varsayılmış Dört Öğe'den biridir. İnsanın yaşamını büyük ölçüde etkileyen tutkuların (ihtirasların) simgesi olarak benimsenir.

Ateş - Test -  Ateş hakkında test içeriğidir.
Ateş! -  Mason localarının agaplarında ve kardeş sofralarında, hep birlikte kadeh kaldırılması sırasında yapılan "seslenme".
B Harfi - 

Çoğu alfabelerin ikinci harfi.

Masonlukta B harfi ile başlayan birçok sözcük ve kavram vardır. Tek başına B harfi, bunlardan bazılarını temsil etmek üzere kullanılır.